realizmiKosove, 23 dicembre 2015. (shqip) GKA - la Galleria Nazionale delle Arti di Tirana ha presentato alla Galleria Nazionale del Kosovo, la mostra  “Realizmi Socialist Shqiptar” (it. Il realismo socialista albanese)
Questa mostra, curata dal direttore della GKN Artan Shabani, fa parte del calendario degli eventi culturali stabiliti nel Memorandum di collaborazione tra i due paesi, Albania-Kosovo. 
Il metodo del realismo socialista che questa mostra prende in esame si è diffuso in Albania dall'URSS, come in tutti altri paesi sateliti del campo socialista dell'epoca.
Questa mostra cerca di evidenziare in un ambiente unico questo periodo dell'arte visiva in Albania, che per le sue caratteristiche aveva un respiro unico grazie alle individualità artistiche degli artisti albanesi. 
Alla mostra " Realizmi socialist ne Shqiperi" si presentano 96 lavori di 53 artisti conosciuti albanesi, che svolsserò la loro attività fino artistica fino agli anni '90 del secolo scorso.
Simon Rrota è il primo artista che apre la mostra ed è seguito dagli altri artisti noti come: Abdurrahim Buza, Agim Zajmi, Bujar Zajmi, Danish Jukni, Edison Gjergo, Ismail Lulani, Janaq Paço, Vilson Kilica, Muntaz Dhrami, Sali Shijaku, Ksenofon Dilo, Jakup Keraj, Zef Shoshi, Skënder Kamberi, Guri Madhi, Gazmend Leka, ma anche da nomi come: Bajram Mata, Fatmir Biba, Dhimitër Theodhori, Vjollca Gavoçi, Besim Tula, Zanfira Heta, Shpëtim Arapi etc. 
La mostra rimarrà aperta per il pubblico fino al 30 Gennaio 2016.

fonte: GKA, Tirana
Kosove, 23 dhjetor 2015.  Galeria Kombëtare e Arteve ka prezantuar në Galerinë Kombëtare të Kosovës,  ekspozitën “Realizmi Socialist Shqiptar”
Kjo ekspozite e kuruar nga drejtori i GKA, Artan Shabani, është vazhdimi i rrugëtimit të marrëdhënieve kulturore midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe zhvillohet në kuadër të Memorandumit të Bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë dhe kalendarit të përbashkët kulturor.  Metoda e realizmit socialist u përhap ne Shqiperi nga Bashkimi Sovjetik, si në të gjitha vendet e kampit socialist dhe kjo Ekspozite synon të evidentojë një mjedis unik të kësaj periudhe në artin pamor shqiptar, i cili kishte frymën unike te cilen ia dhanë artistët shqiptarë, individualiteti i secilit.  Në ekspozitë prezantohen 96 punime të 53 artistëve të njohur shqiptar, krijimtaria e të cilëve u zhvillua deri në fund të viteve 90-të.
Simon Rrota është artisti më i kahershëm që nis rrëfimin figurativ të kësaj ekspozite.  Më pas ndiqet nga emra shumë të njohur për publikun shqiptar të Kosovës si: Abdurrahim Buza, Agim Zajmi, Bujar Zajmi, Danish Jukni, Edison Gjergo, Ismail Lulani, Janaq Paço, Vilson Kilica, Muntaz Dhrami, Sali Shijaku, Ksenofon Dilo, Jakup Keraj, Zef Shoshi, Skënder Kamberi, Guri Madhi, Gazmend Leka, por edhe nga emra më pak të njohur por shumë të rëndësishëm si: Bajram Mata, Fatmir Biba, Dhimitër Theodhori, Vjollca Gavoçi, Besim Tula, Zanfira Heta, Shpëtim Arapi e të tjerë.  Ekspozita do të qëndrojë e hapur në Galerinë Kombëtare të Kosovës, deri më 30 Janar 2016.

fonte: GKA, Tirane
 

cerca

video

Aleksander Gashi
pianista, compositore
cittadino italiano per meriti artistici

alb@partner